Canisterapie

Canisterapie představuje terapeutickou metodu zaměřenou na osoby s psychickými poruchami, depresemi nebo pro seniory a děti odloučené od svých rodin. Psi těmto lidem poskytují pocit sounáležitosti, bezpečí a v případě postižených je součástí rehabilitace, kdy pacient společně s pejskem procvičuje různé části těla. Také mají pozitivní dopad na schopnost člověka se začlenit do společnosti.

Sign up for our newsletter

Don’t miss any updates!

© 2021 NUTRILOVE

This site uses cookie to offer you a better browsing experience. Find out more on how we use cookie and how you can change your settings.