Zásady ochrany soukromí a souborů cookies

Datum publikování: 26. 01. 2017

Tyto zásady ochrany soukromí popisují postupy zacházení s osobními údaji a využívání souborů cookies v rámci internetové stránky www.nutrilovepetfood.com firmou Partner in Pet Food Polska Sp z o.o. se sídlem ve Varšavě, v ulici Szamocka 8, registrovanou v rejstříku podnikatelů /rejestrze przedsiębiorców, který vede okresní soud „Sąd Rejonowy“ pro hl.m. Varšavu ve Varšavě, XIII. Hospodářský úsek Celostátního soudního rejstříku (Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod číslem KRS 0000017154, s číslem DIČ/ NIP: 619-17-90-469 (zvanou dále: „Administrátor“).

§ 1 Definice

Pro potřeby těchto zásad ochrany soukromí budou mít níže uvedené pojmy následující význam:

 1. Administrátor – Partner in Pet Food Polska Sp z o.o. se sídlem ve Varšavě, v ulici Szamocka 8, registrovaný v rejstříku podnikatelů /rejestrze przedsiębiorców, který vede okresní soud Sąd Rejonowy dla m.st. Varšavu ve Varšavě, XIII. Hospodářský úsek Celostátního soudního rejstříku (Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod číslem KRS 0000017154, s číslem DIČ/ NIP: 619-17-90-469
 2. Internetová stránka – na adrese https://www.nutrilovepetfood.com,
 3. Uživatel – fyzická osoba, která prohlíží obsah internetové stránky.

§ 2 Osobní údaje

 1. Uživatel se může z Internetové stránky přihlásit k odběru newsletteru, který spravuje Administrátor. Za tímto účelem musí vyplnit formulář přihlášky k odběru newsletteru s uvedením svých osobních údajů, tj. e-mailové adresy.
 2. Administrátorem osobních údajů Uživatele ve smyslu zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů/ ochrona danych osobowych (polská Sb.z. „Dz.U.“ 1997 č. 133 pol. 883) je Administrátor.
 3. Administrátor zpracovává osobní údaje Uživatele výlučně za účelem zasílání newsletteru.
 4. Uživatel uvádí osobní údaje dobrovolně, ale je to nezbytné pro přihlášení k odběru newsletteru.
 5. Administrátor ručí za důvěrnost všech osobních údajů, které mu byly zpřístupněny.
 6. Osobní údaje jsou shromažďovány s náležitou péči a odpovídajícím způsobem chráněny tak, aby k nim neměly přístup neoprávněné osoby. Jejich zpracování probíhá v souladu s a podle podmínek stanovených podrobně v:
 1. zákoně ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou/ świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. polská Sb.z. „Dz.U.“ č. 2013, pol. 1422),
 2. zákoně ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů/ ochrona danych osobowych (tj. polská Sb.z. „Dz.U.“ č. 2014, pol. 1182),
 3. Nařízení ministra vnitra a administrativy „Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji“ ze dne 29. dubna 2004 ve věci dokumentace zpracování osobních údajů a technických i organizačních podmínek, které musí splňovat zařízení a informační systémy sloužící ke zpracování osobních údajů (polská Sb.z. „Dz.U.“ č. 100, pol. 1024).
 1. Uživatel má práva stanovená v právních předpisech, uvedených v odst. 3 výše, včetně a zejména:
 1. Nahlížet do svých osobních údajů,
 2. Žádat o doplnění, aktualizaci, opravu osobních údajů, dočasné nebo trvalé pozastavení jejich zpracování nebo jejich odstranění, pokud nejsou kompletní, neaktuální, nepravdivé nebo byly sebrány s porušením zákona anebo nejsou již nezbytné pro realizaci cíle, pro který byly sebrány.

§ 3 Soubory cookies

 1. Administrátor využívá soubory cookies, čili rozsahem menší textové informace uchovávané v koncovém zařízení Uživatele (např. počítači, tabletu, smartphonu). Cookies může číst teleinformační systém Administrátora.
 2. Administrátor uchovává soubory cookies v koncovém zařízení Uživatele, a následně, pro statistické účely, získává přístup k informacím, které jsou v nich obsaženy, za účelem sledování aktivit, které Uživatel provádí na Internetové stránce, za účelem provádění re-marketingových činností a zajištění řádného fungování Internetové stránky.
 3. Administrátor informuje Uživatele, že existuje možnost takové konfigurace internetového prohlížeče, která znemožňuje uchovávání souborů cookies na koncovém zařízení Uživatele. V takové situaci může být používání Internetové stránky pro Uživatele ztížené.
 4. Administrátor upozorňuje, že poté, co si je Prodejce zapíše, může Uživatel soubory cookies odstranit pomocí příslušných funkcí internetového prohlížeče, programů určených pro tento účel nebo využitím vhodných nástrojů dostupných v operačním systému, který uživatel používá.

 

Vyhledávač obchodů

Kde koupit

Hledáte nejbližší obchod? Použijte náš vyhledávač obchodů
Hledat

Koupit online

Najít e-shop

Zaregistrujte se k odběru novinek

Nenechte si ujít žádnou aktualizaci!

© 2019 NUTRILOVE

This site uses cookie to offer you a better browsing experience. Find out more on how we use cookie and how you can change your settings.