Právní podmínky

Tato internetová stránka (kromě stránek, ke kterým vedou linky z této internetové stránky) je vedena firmou Partner in Pet Food Polska Sp z o.o. se sídlem ve Varšavě, ulici Szamocka 8, registrovanou v rejstříku podnikatelů /rejestr przedsiębiorców, který vede okresní soud „Sąd Rejonowy“ pro hl.m. Varšavu ve Varšavě, XIII. Hospodářský úsek Celostátního soudního rejstříku (Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod číslem KRS 0000017154, s číslem DIČ/ NIP: 619-17-90-469 (zvanou dále “společnost“ Partner in Pet Food Polska “).

§ 1 Všeobecná ustanovení

Vstup na tuto internetovou stránku znamená akceptaci závazného charakteru této právní informace. Uživatele, který nesouhlasí s dodržováním ustanovení této informace, prosíme, aby tuto internetovou stránku nepoužíval.

§ 2 Práva intelektuálního vlastnictví

Všechna práva intelektuálního vlastnictví, včetně a zejména práva autorská a práva na obchodní značky ve vztahu ke všem textům, ilustracím, zvukům, programovému vybavení a jiným materiálům obsaženým na této internetové stránce jsou vlastnictvím společnosti Partner in Pet Food Polska nebo jejích přidružených společností, nebo se na ně vztahuje povolení na jejich využívání, které udělil příslušný majitel.

Uživatel stránky může tisknout části stránky nebo je stahovat na pevný disk počítače a předávat jiným osobám, pod podmínkou, že tak činí výlučně pro informační účely nebo pro jiné cíle přípustné v rámci platných právních předpisů.

Uživatel stránky, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Partner in Pet Food Polska nemůže:

  1. Využívat (kopie/ části) této internetové stránky nebo označení obsažených v jejím obsahu pro komerční účely;
  2. modifikovat (části) této internetové stránky, ani ji vkládat do obsahu jiných vyhotovení (jako např. papírové dokumenty, blogy nebo internetové stránky třetích osob).

§ 3 Obsah strany

Táto internetová stránka a obsah na ní umístěný mají výlučně charakter všeobecné informace o společnosti a jejích produktech. Pokud nevyplývá z obsahu této internetové stránky nic jiného, nemíní uzavřít, změnit nebo zrušit jakékoli právní vztahy. Obsah této internetové stránky jsme uložili s nejvyšší možnou péči. Berouc v úvahu informační charakter stránky, prosíme osoby, které chtějí využít stránky pro jiné účely než pro získání všeobecných informací o společnosti a jejich produktech, o přímý kontakt a získání informace od zástupců společnosti. Informace obsažené na této stránce nejsou povzbuzováním k investování do společností, které jsou členy skupiny Partner in Pet Food Polska, a nemohou být základem pro investiční rozhodnutí.

§ 4 Odpovědnost

Společnost Partner in Pet Food Polska nese odpovědnost za případné škody, které vzniknou v důsledku používání této internetové stránky podle zásad stanovených všeobecně platnými právními předpisy.

§ 5 Stránky, ke kterým se vztahují linky na této internetové stránce

Táto internetová stránka může obsahovat odkazy (např. ve formě hyperlinků, bannerů nebo tlačítek) na jiné internetové stránky, které se týkají jednotlivých aspektů této internetové stránky. Neznamená to automaticky, že společnost Partner in Pet Food Polska má jakékoli propojení s těmi internetovými stránkami nebo jejich majiteli.

§ 6 Zpřístupněné informace

Zpřístupnění informací nebo materiálů společnosti Partner in Pet Food Polska jednoznačné vyjádřuje souhlas s tím, aby naše firma bezplatně využívala tyto informace nebo materiály podle svého uznání, a je potvrzením, že využívání těch obsahů není porušením práv jiných osob.

Společnost Partner in Pet Food Polska neprovádí stálou kontrolu této stránky, včetně jejích části, které obsahují materiály umísťované jinými uživateli. Prosíme osoby, které si všimnou obsahů umísťovaných jinými uživateli, jenž mohou porušovat platné předpisy nebo práva jiných uživatelů, aby tento fakt oznámily společnosti Partner in Pet Food Polska. V odůvodněných případech si společnost Partner in Pet Food Polska vyhrazuje právo na odstranění z této vitríny celého nebo části obsahu pocházejícího od třetích osob bez zvláštního upozornění.

§ 7 Ochrana údajů

Osobní údaje (jméno, příjmení a e-mailová adresa) jsou zpřístupňovány společnosti Partner in Pet Food Polska prostřednictvím této internetové stránky. Budou využívány výlučně způsobem shodným s ustanoveními týkajícími se informací o ochraně osobních údajů. Prosíme, abyste se seznámili s Politikou ochrany soukromí před předáním jakýchkoli údajů společnosti Partner in Pet Food Polska.

§ 8 Kontakt

Případné dotazy nebo stížnosti týkající se této internetové stránky, zasílejte na tyto kontaktní údaje:
Partner in Pet Food Polska Sp. z o.o.
ul Szamocka 8
01 – 940 Warszawa
KRS: 0000017154

§ 9 Ostatní ustanovení

Společnost Partner in Pet Food Polska si vyhrazuje právo na zavádění změn a modifikaci této právní informace.

Tato právní informace a využívání této internetové stránky osobami, které ji navštěvují, se řídí předpisy polského práva.

 

Vyhledávač obchodů

Kde koupit

Hledáte nejbližší obchod? Použijte náš vyhledávač obchodů
Hledat

Koupit online

Najít e-shop

Zaregistrujte se k odběru novinek

Nenechte si ujít žádnou aktualizaci!

© 2019 NUTRILOVE

This site uses cookie to offer you a better browsing experience. Find out more on how we use cookie and how you can change your settings.